Hacktode

ทำนายฝัน ดูดวง อาชญกรรม กีฬา และข่าวทั่วไป


19 เม.ย. ‘บัญชีกึ่งกลาง’ ปรับค่ายาทุเลาอาการข้อเสื่อม ให้ผู้เจ็บป่วยเข้าถึงยาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
นายประภาศ อาจจะเอียด อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวมาว่า ในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2563 มีปริมาณคนไข้ที่ใช้สิทธิผลประโยชน์รักษาเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับยากลูวัวซามีนซัลเฟต (glucosamine) ปริมาณ 39,560 ราย ผลของการเบิกจ่ายค่ายาดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นจำนวนเงินกว่า 101.4 ล้านบาท ประกอบกับหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาทุเลาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า แล้วก็กรุ๊ปยาฉีดเข้าข้อทุเลาอาการข้อเสื่อม ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช2558 รวมทั้งราชวิทยาลัยหมอออร์โธปิดิกส์ที่เมืองไทย ได้ทำการวิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลคนไข้โรคข้อหัวเข่าเสื่อม ส่งผลการเรียนพบว่าปัจจุบันนี้คนเจ็บแก่เฉลี่ยน้อยลง
ทั้งยังการได้รับยากลูวัวซามีนซัลเฟตจะต้องได้รับยาในขนาด 1,500 มก.ต่อวัน เป็นระยะเวลานาน 3 ปี จะช่วยลดลักษณะของการปวดแล้วก็ช่วยลดการแคบของข้อได้ดีมากว่าการใช้ยาในระยะสั้น กรมบัญชีกลางก็เลยร่วมกับราชวิทยาลัยหมอออร์โธปิดิกส์ที่เมืองไทย และก็สมาคมศัลยแพทย์ข้อบั้นท้ายข้อหัวเข่าที่เมืองไทย พินิจพิเคราะห์ทวนรวมทั้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาทุเลาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า รวมทั้งกรุ๊ปยาฉีดเข้าข้อทุเลาอาการข้อเสื่อม ซึ่งจะส่งผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 ม.ย. 2564 เป็นต้นไป โดยมีประโยชน์สำคัญ ดังต่อไปนี้
1. การเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต ให้เป็นไปตามวิถีทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต โดยให้ใช้ยากลุ่มนี้กับคนไข้ที่เป็นโรคข้อหัวเข่าเสื่อมแบบเบื้องต้น (คนไข้ข้อหัวเข่าเสื่อมที่ส่งผล X-ray ตั้งแต่ Kellgren and Lawrence grade 1 – 3) แค่นั้น โดยการสั่งใช้ยาจำเป็นต้องไม่เกินทีละ 12 อาทิตย์ 2.การเบิกจ่ายค่ายาคอนดรอยตำหนินซัลเฟต ไดอะเซอเรน แล้วก็กรุ๊ปยาฉีดเข้าข้อทุเลาอาการข้อเสื่อม ให้ประพฤติตามหลักเกณฑ์การเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กระทรวงการคลัง0422.2/ว 111 ระบุวันที่ 24 ก.ย. 2555 แล้วก็ 3.การเบิกจ่ายค่ายาทุเลาอาการข้อเสื่อมตามข้อ 1 รวมทั้ง 2 ให้เบิกจ่ายในระบบเบิกจ่ายตรงค่าหมอเพียงแค่นั้น ผู้มีสิทธิไม่อาจจะนำบิล มายื่นเบิกค่ายากับส่วนราชการสังกัดเดิมได้ทุกกรณี
“การแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวข้างต้น มีความมุ่งมาดให้คนไข้สามารถเข้าถึงยาเพื่อกระทำการรักษาโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น นำมาซึ่งการทำให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีคุณภาพเยอะขึ้น และก็ช่วยลดภาระหน้าที่รายจ่ายของผู้ป่วยในการเดินทางมารับยา ทั้งจะก่อให้กรมบัญชีกลางมีฐานข้อมูลสำหรับตรวจดูและก็ประเมินประสิทธิภาพสำหรับการรักษาร่วมกับราชวิทยาลัยหมอออร์โธปิดิกส์ที่เมืองไทยถัดไป ดังนี้ สถานพยาบาล ผู้มีสิทธิแล้วก็บุคคลในครอบครัว สามารถเรียนข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ได้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่กระทรวงการคลัง0416.2/ว 167 ระบุวันที่ 26 เดือนมีนาคม 2564 หรือโทรถามที่ คอลเซ็นเตอร์ กรมบัญชีกลาง ลำดับที่ 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” นายประภาศ กล่าว