Hacktode

ทำนายฝัน ดูดวง อาชญกรรม กีฬา และข่าวทั่วไป


แผงขายลอตเตอรี่ 80 บาทเป็นจริงได้ กองสลาก เปิดสมัครสมาชิกนำร่องกรุงเทพมหานคร-ความสนุก ถึง 5 มี.ค.
วันที่ 1 เดือนมีนาคม กองสลากเปิดแล้วรับสมัครตัวแทนขายลอตเตอรี่ใบละ 80 บาท นำร่องในเขตจ.กรุงเทพฯ-จังหวัดนนทบุรี
ดังนี้ ตอนวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศรับสมัครตัวแทนขายสลากจำพวกคนทั่วๆไป (ผู้ค้ารายเดิม) ที่อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมเป็นโครงข่ายจีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส จัดจำหน่ายสลากฯ ใบละ 80 บาท เพื่อเป็นโอกาสสำหรับการขายหวยตามราคาที่ข้อบังคับระบุ เพื่อไขปัญหาขายหวยเกินราคา โดยจะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 5 มี.ค.นี้ รวมทั้งประกาศผลคัดตัวแทนข้างในพฤษภาคม 2564
ข่าวสารแจ้งว่า จะนำร่องเปิดรับสมัครในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดนนทบุรีก่อน โดยจังหวัดกรุงเทพจะเปิดรับสมัคร 50 จุด เขตละ 1 จุด รวมทั้งจังหวัดนนทบุรี 6 จุด อำเภอละ 1 จุด เมื่อสมัครร่วมแล้วก็ผ่านการคัดสรรเป็นโครงข่ายแล้ว จะได้รับหวยจากที่ทำการสลากฯไปขายเพิ่มจากงวดละ 5 เล่ม เป็น 25 เล่ม แม้กระนั้นต้องห้ามนำไปขายต่อ หรือขายเกิน 80 บาท รวมทั้งจำเป็นต้องกระทำตามข้อแม้ที่ระบุอย่างเคร่งครัด ถ้าดำเนินงานได้ประสิทธิภาพที่ดี ที่ทำการสลากฯ จะพินิจขยายโครงข่ายหวย 80 บาทไปยังจังหวัดอื่นถัดไป
ข่าวสารแจ้งว่า สำหรับคุณลักษณะผู้เข้าร่วมควรจะเป็นตัวแทนขายสลากฯ ชนิดคนทั่วๆไปที่อยู่ในระบบอยู่แล้ว จะต้องมีจุดจัดจำหน่ายที่ตั้งแจ่มชัด ห้ามเดินเร่ขาย จำต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน My GLO เพื่อแจ้งข้อมูลจุดจัดจำหน่าย วัน เวลา และก็ข้อมูลการค้าขาย พร้อมทั้งเสนอกรรมวิธีขายสลากฯ 80 บาท รวมทั้งเสนอหนทางปกป้องไม่ให้มีการซื้อไปขายต่อ หรือขายเหมาออกไป แล้วก็ควรมีกล้องวงจรปิดรอบๆจุดหน่ายสลาก เพื่อบันทึกการซื้อ-ขายสลากเพื่อเป็นหลักฐานในเรื่องที่มีการตรวจตรา หรือร้องทุกข์
ข่าวสารแจ้งว่า นอกนั้น ยังระบุว่าจะต้องจัดจำหน่ายสลากด้วยแนวทางการขายปลีกให้กับคนซื้อโดยตรงเพียงแค่นั้น ห้ามค้าส่งให้กับคนที่จะนำไปขายถัดไปอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งจะต้องเป็นคนขายเอง แต่ว่าหากมีลูกน้องจำต้องกำหนดรายนามแล้วก็แจ้งให้ที่ทำการสลากฯ ทราบ ทั้งยังจำต้องแต่งตัวตามที่ตั้งไว้ รวมทั้งจำเป็นต้องขายเฉพาะสลากที่ที่ทำการสลากฯ แบ่งสรรให้เพียงแค่นั้น ห้ามรับสลากจากที่อื่นมาขายเพิ่มเติมอีก ที่สำคัญจำเป็นต้องวางหลักประกัน 10% ของราคาราคาสลากที่ได้รับ ถ้าหากไม่ทำตามสัญญาจะถูกยึดเงินประกัน
ข่าวสารแจ้งว่า สำหรับวิธีการคัดสรรโครงข่ายจะนำข้อมูลของผู้แทนมาสำรวจว่าตรงกับคุณลักษณะที่ระบุหรือเปล่า ถ้าเกิดมีผู้ผ่านกฏเกณฑ์คุณลักษณะเกินกว่าที่อยากได้ ที่ทำการสลากฯ จะใช้แนวทางเลือกแบบการจัดเรียงลำดับแบบสุ่ม รวมทั้งจะลงพื้นที่ตรวจทานข้อมูลจุดจัดจำหน่ายจริงของผู้สมัคร แม้พบว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จจะยกเลิกโดยทันที ถ้าเกิดผ่านตรวจทานแล้วควรต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับการเป็นโครงข่าย โดยสิ่งที่โครงข่ายจะได้รับ เว้นแต่ได้สลากเพิ่มเป็นงวดละ 25 เล่มไปขายแล้ว ยังได้ยี่ห้อเครื่องหมาย “จีแอลโอ ออฟฟิเซียล เซลเลอร์ส” เพื่อเป็นการโปรโมทจุดขายโครงข่ายด้วย