Hacktode

ทำนายฝัน ดูดวง อาชญกรรม กีฬา และข่าวทั่วไป

“มนต์มงกุฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” หรือ “มนต์อิติปิโสเรือนเตี้ย” เป็นเยี่ยมในพระคาถาอาคมศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งทรงอานุภาพพระพุทธคุณครอบจักรวาล และก็เป็นพระเวทมนตร์คาถาที่ “หลวงปู่ใหม่เอี่ยม วัดหนัง” หรือ “พระภาวนาหีบศพล (ใหม่ สุวณฺณสโร) สมัยก่อนเจ้าอาวาสวัดหนังราชวรพิหาร” มอบให้แก่ล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งท่านเสด็จเที่ยวยุโรป

 
เช้าใจกันว่าเวทมนตร์คาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยเป็นยอดเยี่ยมคาถาอาคมที่การบรรลุผล เพราะช่วยทำให้ผู้สวดมนตร์ภาวนาบรรลุเป้าหมายสมหวังได้ในทุกเรื่องๆตั้งแต่เรื่องทรัพย์สมบัติ เมตตา บุญบารมี บารมี ถ้าหากมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใด ให้สวดมนตร์ภาวนามนต์นี้ ๑๘ คาบ (๑๘ ครั้ง) ผลบุญจากการสวดคาถามงกุฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยๆ ย่อมส่งเสริมให้กำเนิดความสงบเงียบเป็นสุข ให้ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้เป็นไปดังที่ปรารถนา ส่งเสริมให้ค้าขายแคล่วคล่องว่องไว สนทนาสิ่งใดก็บรรลุเป้าหมาย ชีวิตเต็มไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นอันตรายและก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งผอง
 
คาถาอาคมมงกุฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลวงปู่ใหม่เอี่ยม
 
บทบูชาพระรัตนตรัย
อิไม่ท้องนา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิไม่ที่นา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิไม่ท้องนา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ
 
บทไหว้พระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะขาวา พุทธังภะขาวันตัง อภิวาเทไม่ (กราบ)
สะวากขาโต ภะขาวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสาไม่ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะค่ะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมาไม่ (กราบ)
 
บทนมัสการพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะขาวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะค่ะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
 
บทขออภัยพระรัตนตรัย
วันทามิ พุทธัง สัพพะเมทสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ ธัมมัง สัพพะมันข้นสัง ขะมะถะเม ภันเต
วันทามิ สังฆัง สัพพะมันข้นสัง ขะมะถะเม ภันเต
 
ไตรสรณาคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉาไม่
ธัมมัง สะระณัง คัจฉาไม่
สังฆัง สะระณัง คัจฉาไม่
ทุว่ากล่าวยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาไม่
ทุตำหนิยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาไม่
ทุตำหนิยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาไม่
ตะตำหนิยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉาไม่
ตะติเตียนยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉาไม่
ตะว่ากล่าวยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉาไม่
 
คาถาอาคมมงกุฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อิ ว่ากล่าว ปิ โส วิ เส เส อิ
อิ เส เส พุท ธะ ทุ่งนา เม อิ
อิ เม ที่นา พุท ธะ ตัง โส อิ
อิ โส ตัง พุท ธะ ปิ ตำหนิ อิ
 
คำแปลเวทมนตร์คาถามงกุฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอเชิญคุณที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันดีเลิศ
คุณที่กระแสพระนิพพานอันดีที่สุด
ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านทรงเทิดทูนแล้ว
ควรเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับโดยการใช้มงกุฎทิพย์
แล้วก็เครื่องทรงที่พระผู้เป็นเจ้ามหาจักรพรรดิ
ครอบคลุมข้าพระพุทธเจ้านิรันดรทุกครั้งเถิด
 
*การสวดมนตร์บูชาอาคมมงกุฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ผลดี ผู้สวดมนตร์จำเป็นต้องวางตัวอยู่ในศีล สมาธิ สติปัญญา และก็เปี่ยมเชื่อถือในพระรัตนตรัย อำนาจของพระเวทมนตร์คาถาจะได้ผลต่อเมื่ออาศัยการกระทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่ทำมั่วๆ
 

อาคมมงกุฏ, คาถาอาคมมงกุฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้า, มนต์อิติปิโส, มนต์อิติปิโส เรือนเตี้ย, คาถาอาคมอิติปิโสเรือนเตี้ย, ดวง 12 ราศี, ดวงไพ่ยิปซี, ดูชะตา, ทำนายดวง 12 ราศี, ดูดวงชะตาแม่นๆ, ดูชะตาไพ่ยิปซี, บทสวดมนต์, บทสวดมนต์ก่อนนอน, วัดหนัง, หลวงปู่ใหม่, หลวงปู่ใหม่เอี่ยม วัดหนัง