Hacktode

ทำนายฝัน ดูดวง อาชญกรรม กีฬา และข่าวทั่วไป


‘สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน’สรุปลงทุนปี’63 ราคาทะลุ 4.8 แสนล้าน
หมายเหตุ – บีโอไอ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) สรุปภาพรวมการลงทุน การยื่นขอรับการผลักดันการลงทุน แล้วก็การยินยอมผลักดันการลงทุน ปี 2563

⦁ภาพรวมการช่วยสนับสนุนการลงทุน
การขอรับการสนับสนุน ในปี 2563 มีการขอรับการผลักดันการลงทุน 1,717 โครงงาน มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 13 แล้วก็มีมูลค่าเงินลงทุน 481,150 ล้านบาท ลดน้อยลงจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 30 เพราะเหตุว่าปี 2562 มีโครงงานขอรับการช่วยส่งเสริมโครงงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นแผนการลงทุนขนาดใหญ่ ค่าโดยประมาณ 162,320 ล้านบาท และก็การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (วัววิด-19) มีผลกระทบต่อการยื่นขอรับการช่วยส่งเสริมของแผนการใหม่จากต่างแดนอย่างเป็นจริงเป็นจัง
แม้กระนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีมูลค่าการขอรับการช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด 483,810 ล้านบาท พบว่ามีมูลค่าใกล้เคียงกัน
สำหรับ การอนุญาตให้การผลักดัน ในปี 2563 มีการอนุมัติให้การเกื้อหนุนการลงทุน 1,501 แผนการ ไม่มีความเคลื่อนไหวจากปีกลาย รวมทั้งมีมูลค่าเงินลงทุน 361,410 ล้านบาท น้อยลงจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 19 เพราะมีการยื่นขอรับการช่วยสนับสนุนการลงทุนลดน้อยลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019
ช่วงเวลาที่ การออกบัตรผลักดัน ในปี 2563 มีการออกบัตรสนับสนุน 1,320 โครงงาน ลดน้อยลงจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 1 แล้วก็มีมูลค่าเงินลงทุน 430,670 ล้านบาท มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 20

⦁การขอรับการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมจุดมุ่งหมาย
ในปี 2563 มีการขอรับการช่วยสนับสนุนในอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์ ปริมาณ 821 แผนการ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 48 ของปริมาณโครงงานที่ขอรับการช่วยส่งเสริมทั้งปวง รวมทั้งมีมูลค่าทั้งหมดทั้งปวง 230,740 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 48 ของราคาการขอรับการช่วยสนับสนุนทั้งปวง ดังนี้ปริมาณแผนการจำนวนมากเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมการกสิกรรมแล้วก็ดัดแปลงของกิน ส่วนค่าเงินทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์มีเงินลงทุนเยอะที่สุด
⦁การขอรับการช่วยสนับสนุนการลงทุนในโครงงานใหม่รวมทั้งแผนการขยาย
ถ้าเกิดพิจารณาถึงคำร้องขอรับการผลักดันตามรูปแบบของการลงทุน พบว่าเป็นแผนการใหม่ 755 โครงงาน รูปทรงจำนวนร้อยละ 44 ของปริมาณคำร้องขอทั้งปวง รวมทั้งมีเงินลงทุนรวม 176,990 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนปริมาณร้อยละ 37 ของเงินทุนทั้งหมด แล้วก็เป็นแผนการขยาย 962 โครงงาน รูปร่างปริมาณร้อยละ 56 ของปริมาณคำร้องขอทั้งนั้นและก็มีเงินลงทุนรวม 304,160 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนปริมาณร้อยละ 63 ของเงินทุนทั้งหมดทั้งปวง ซึ่งค่าการขอรับการสนับสนุนการลงทุนในแผนการใหม่ต่ำลงจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 50
⦁การขอรับการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนจากต่างแดน แบ่งตามโครงงานใหม่รวมทั้งโครงงานขยาย
คำร้องขอรับการผลักดันและสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างแดนปี 2563 เป็นแผนการใหม่ 406 แผนการ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 45 ของปริมาณคำร้องขอจากต่างแดน เงินทุน 43,922 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณร้อยละ 21 ของเงินทุนโดยตรงจากต่างแดน รวมทั้งเป็นโครงงานขยาย 501 แผนการ รูปร่างจำนวนร้อยละ 55 ของปริมาณคำร้องขอจากต่างแดน แล้วก็มีเงินลงทุน 169,2400 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนปริมาณร้อยละ 79 ของเงินทุนโดยตรงจากต่างแดน ซึ่งค่าการขอรับการช่วยส่งเสริมการลงทุนในแผนการใหม่ต่ำลงจากตอนเดียวกันของปีกลายปริมาณร้อยละ 85 เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรทุ่งนา 2019
⦁ผู้กระทำระจายรูปทรงผู้ถือหุ้น : แผนการชาวไทยมีหุ้นทั้งมวล มีมากมายที่สุด
โครงงานคนประเทศไทยมีหุ้นส่วนทั้งปวง มีปริมาณ 724 แผนการ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 42 ของปริมาณโครงงานที่ขอรับการผลักดันและส่งเสริมทั้งหมดทั้งปวง และก็มีเงินลงทุน 243,820 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจำนวนร้อยละ 50 ของเงินทุนทั้งหมดทั้งปวง ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มสูงมากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลาย จากธรรมดาแผนการที่ชาวไทยมีหุ้นทั้งหมดมีรูปร่างเฉลี่ยอยู่ที่จำนวนร้อยละ 35
โครงงานฝรั่งมีหุ้นส่วนทั้งหมดทั้งปวง มีปริมาณ 559 โครงงาน คิดเป็นสัดส่วนปริมาณร้อยละ 33 ของปริมาณโครงงานที่ขอรับการสนับสนุนทั้งผอง รวมทั้งมีเงินลงทุน 109,180 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจำนวนร้อยละ 23 ของเงินทุนทั้งผอง
แผนการร่วมลงทุนไทยและก็ต่างประเทศ มีปริมาณ 434 โครงงาน คิดเป็นสัดส่วนจำนวนร้อยละ 25 ของปริมาณโครงงานที่ขอรับการสนับสนุนทั้งผอง รวมทั้งมีเงินลงทุน 128,150 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนจำนวนร้อยละ 27 ของเงินทุนทั้งหมดทั้งปวง
⦁ที่ตั้งแผนการลงทุน : การลงทุนกลุ่มตัวในภาคกึ่งกลางเยอะที่สุด
ในปี 2563 มีการขอรับการผลักดันการลงทุนในพื้นที่ภาคกึ่งกลางสูงที่สุด ปริมาณ 886 แผนการ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 52 ของปริมาณโครงงานทั้งสิ้น เงินทุน 144,140 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณร้อยละ 30 ของเงินทุนทั้งหมดทั้งปวง โดยส่วนมากเป็นการขอรับการสนับสนุนในธุรกิจการค้าที่อยู่ที่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพราะกำหนดให้ยื่นขอรับการสนับสนุนการลงทุนข้างในปี 2563
การลงทุนในภาคทิศตะวันออกมีการขอรับการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนมากมายเป็นชั้น 2 โดยมีคำร้องขอรับการสนับสนุน513 แผนการ คิดเป็นปริมาณร้อยละ 30 ของปริมาณโครงงานทั้งหมดทั้งปวง แม้กระนั้นมีเงินลงทุน สูงที่สุด โดยมีเงินลงทุน 223,130 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณร้อยละ 46 ของเงินทุนทั้งหมดทั้งปวง
⦁การขอรับการสนับสนุนในพื้นที่จุดหมาย
คำร้องขอรับการช่วยสนับสนุนการลงทุนในปี 2563 มีการลงทุนในพื้นที่ต่างๆซึ่งสอดคล้องกับหลักการรัฐบาล ดังต่อไปนี้
การขอรับการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคทิศตะวันออก (อีอีซี) มีปริมาณ 453 แผนการ เงินทุน 208,720 ล้านบาท แบ่งเป็น จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณ 52 แผนการ เงินทุน 25,660 ล้านบาท จ.ชลบุรีปริมาณ 226 แผนการ เงินทุน 67,190 ล้านบาท จังหวัดระยอง ปริมาณ 175 โครงงาน เงินทุน 115,870 ล้านบาท
การขอรับการช่วยสนับสนุนการลงทุนในเขตปรับปรุงเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มีปริมาณ 17 โครงงาน มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายปริมาณร้อยละ 70 ในทางของราคาการลงทุนมีมูลค่า 12,340 ล้านบาท มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 423
การขอรับการช่วยส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ มีปริมาณ 32 โครงงาน ลดน้อยลงจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 9 ในด้านของราคาการลงทุนมีมูลค่า 8,990 ล้านบาท มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 13
การขอรับการสนับสนุนการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการช่วยส่งเสริม มีปริมาณ 411 โครงงาน มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 1 ในด้านของค่าการลงทุน มีมูลค่า 184,380 ล้านบาท มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 12
⦁การขอรับการผลักดันและส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ
มาตรการผลักดันการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงสมรรถนะการสร้าง ในปี 2563 มีคำร้องขอรับการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนปริมาณ 281 โครงงาน เงินทุน 21,840 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานตอบแทน หรือการลดผลพวงต่อสภาพแวดล้อม มีคำร้องขอรับการผลักดันและส่งเสริม 230 แผนการ เงินทุนรวม 17,010 ล้านบาท
การลงทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการสร้าง มีคำร้องขอรับการช่วยสนับสนุน 48 แผนการ เงินทุนรวม 4,440 ล้าน
การลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานตอบแทน หรือการลดผลพวงต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการสร้าง มีคำร้องขอรับการผลักดัน 3 โครงงาน เงินทุนรวม 390 ล้านบาท
สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจขนาดกึ่งกลางและก็ขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ในปี 2563 มีคำร้องขอรับการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนปริมาณ 67 แผนการ มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายจำนวนร้อยละ 20 เงินทุน 2,490 ล้านบาท มากขึ้นจากตอนเดียวกันของปีกลายปริมาณร้อยละ 1