Hacktode

ทำนายฝัน ดูดวง อาชญกรรม กีฬา และข่าวทั่วไป

อยากทราบนิสัยหรือตัวตนตามวันเกิดของผู้ที่คุณแอบรักอยู่หรือไม่? ถ้าหากคำตอบเป็น ‘ใช่’ ล่ะก็ ตาม UndubZapp มาทางนี้เลยนะ พวกเราขอสมัครใจพาเพื่อนฝูงๆทุกคนมา ส่องสเปคตามวันเกิด 1-324 ชั่วโมง ความรักของวันแล้ววันเล่ากำเนิดจะเป็นยังไงบ้าง ถ้าหากต้องการทราบแล้วว่า ศาสตร์การคาดการณ์ด้วยการทายนิสัยตามวันเกิดจะถูกต้องแม่นยำขนาดไหน ขอเชื้อเชิญเลื่อนลงไปพบคำตอบข้างล่างพร้อมเพียงกันได้เลยคะ

 
ขั้นตอนการทำนาย

1.พิจารณาสีแทนความรักตามวันเกิดของคุณ
2.อ่านคำพยากรณ์
 
คนที่กำเนิดวันที่ 23 เดือนธันวาคม – 1 มกราคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีแดงคนที่กำเนิดวันที่ 2 เดือนมกราคม – 11 เดือนมกราคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีส้มคนที่กำเนิดวันที่ 12 มกราคม – 23 เดือนมกราคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเหลืองคนที่กำเนิดวันที่ 24 มกราคม – 3 เดือนกุมภาพันธ์ สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีชมพูคนที่กำเนิดวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ – 8 เดือนกุมภาพันธ์ สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีฟ้าคนที่กำเนิดวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ – 18 กุมภาพันธ์ สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเขียวเข้มคนที่กำเนิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 28 เดือนกุมภาพันธ์ สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีน้ำตาลคนที่กำเนิดวันที่ 1 มี.ค. – 10 มี.ค. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีฟ้าน้ำทะเลคนที่กำเนิดวันที่ 11 มี.ค. – 20 มี.ค. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเขียวอ่อนคนที่กำเนิดวันที่ 21 มี.ค. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีดำคนที่กำเนิดวันที่ 22 มี.ค. – 31 มี.ค. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีม่วงคนที่กำเนิดวันที่ 1 เม.ย. – 10 เม.ย. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเขียวเข้มคนที่กำเนิดวันที่ 11 เม.ย. – 20 เม.ย. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเงินคนที่กำเนิดวันที่ 21 เม.ย. – 30 เม.ย. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีขาวคนที่กำเนิดวันที่ 1 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีฟ้าคนที่กำเนิดวันที่ 15 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีทองคำคนที่กำเนิดวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 ไม่.ย. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีครีมคนที่กำเนิดวันที่ 4 ไม่.ย. – 13 ไม่.ย. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเทาคนที่กำเนิดวันที่ 14 ไม่.ย. – 23 ไม่.ย. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเลือดหมูคนที่กำเนิดวันที่ 24 ไม่.ย. สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเทาคนที่กำเนิดวันที่ 25 ไม่.ย. – 4 เดือนกรกฎาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีแดงคนที่กำเนิดวันที่ 5 กรกฎาคม – 14 กรกฎาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีส้มคนที่กำเนิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 25 เดือนกรกฎาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเหลืองคนที่กำเนิดวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม – 4 เดือนสิงหาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีชมพูคนที่กำเนิดวันที่ 5 เดือนสิงหาคม – 13 เดือนสิงหาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีฟ้าคนที่กำเนิดวันที่ 14 เดือนสิงหาคม – 23 สิงหาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเขียวเข้มคนที่กำเนิดวันที่ 24 สิงหาคม – 2 กันยายน สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีน้ำตาลคนที่กำเนิดวันที่ 3 กันยายน – 12 เดือนกันยายน สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีฟ้าน้ำทะเลคนที่กำเนิดวันที่ 13 เดือนกันยายน – 22 เดือนกันยายน สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเขียวอ่อนคนที่กำเนิดวันที่ 23 กันยายน สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเขียวแก่คนที่กำเนิดวันที่ 24 เดือนกันยายน – 3 เดือนตุลาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีม่วงคนที่กำเนิดวันที่ 4 เดือนตุลาคม – 13 ตุลาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีน้ำเงินคนที่กำเนิดวันที่ 14 เดือนตุลาคม – 23 ตุลาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเงินคนที่กำเนิดวันที่ 24 เดือนตุลาคม – 11 เดือนพฤศจิกายน สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีขาวคนที่กำเนิดวันที่ 12 พฤศจิกายน – 21 เดือนพฤศจิกายน สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีทองคำคนที่กำเนิดวันที่ 22 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีครีมคนที่กำเนิดวันที่ 2 เดือนธันวาคม – 11 ธันวาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเทาคนที่กำเนิดวันที่ 12 ธันวาคม – 22 เดือนธันวาคม สีแทนความรักของคนที่กำเนิดวันนี้เป็น สีเลือดหมู
 
คำพยากรณ์
สีขาว
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีขาว” เป็นความรักที่บริสุทธิ์ เรียบง่าย เหตุเพราะคุณเป็นผู้ที่มีนิสัยเป็นระเบียบ ถูกใจดำรงชีวิตเวย์ไม่นิมอล ความรักของคุณจะออกแนวเพื่อนฝูงพิเศษ รักกันไป อยู่เคียงคู่กันไป ให้ความใส่ใจกันและกันอยู่เสมอ
 
สีครีม
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีครีม” เป็นความรักที่นุ่มนวล นุ่มนวล เนื่องมาจากคุณเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องรักจริง เชื่อเรื่องโชคชะตา มุ่งหวังว่าจะพบแต่ว่ารักดีๆคุณมีสิทธิจะสมหวังกับผู้ที่ศีลเท่ากันสูงมากมาย ไม่ต้องจ้องมองเอาชนะกันให้อ่อนเพลีย
 
สีเหลือง
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีเหลือง” เป็นความรักที่ไม่รู้เดียงสา ด้วยเหตุว่าคุณเป็นผู้ที่สุภาพ วางใจคนง่าย ช่างดูแลเทคแคร์ใส่ใจคนข้างกายอยู่เป็นประจำ ความรักของคุณจะเป็นแบบน้ำผึ้งเดือนห้า หวานสุดอะไรสุด ไม่มีหมดโปรโมชั่น
 
สีส้ม
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีส้ม” เป็นความรักที่ไม่คดโกง ตั้งใจจริง เนื่องด้วยคุณเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์แรงกล้า มีเป้าหมายที่แน่ชัดในชีวิต ถ้าเกิดผู้ที่คุณชื่นชอบมิได้วาดรูปอนาคตเหมือนกัน คุณพร้อมมูฟออนใหม่ได้เรื่อย
 
สีแดง
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีแดง” เป็นความรักที่รุนแรง รุ่มร้อน เหตุเพราะคุณเป็นผู้ที่สดใสร่าเริง มีความมั่นใจในตัวเองสูง เสน่ห์แรงว่างั้น คุณก็เลยไม่ค่อยมีโมเมนต์ให้ท่าให้คนไหนกันแน่ ยืนเฉยๆก็มีคนมารัก ตัวเลือกมากมายซะด้วย
 
สีชมพู
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีชมพู” เป็นความรักที่อ่อนโยน เนื่องด้วยคุณเป็นคนหัวใจบาง ขี้สงสาร ไม่ค่อยมองโลกในด้านลบ พึงพอใจอะไรกล้วยๆถึงแม้คุณมุ่งหวังจะพบรักดังเทพนิยาย แม้กระนั้นคุณก็พร้อมให้ดวงใจกับผู้ที่ดีกับคุณอย่างไร้ข้อครหา
 
สีเขียวอ่อน
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีเขียวอ่อน” เป็นความรักที่ออกจะเมโลดราม่า หรือที่คนจำนวนไม่น้อยเรียกกันว่าน้ำเสียยุงชุม เนื่องมาจากคุณเป็นคนสุดขั้ว บทจะรักก็รักกันปานจะกลืนรับประทาน บทจะงอนกันคราวก็ทำเอาพี่ข้างบ้านหูแทบจะแตกเช่นกัน
 
สีเขียวเข้ม
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีเขียวเข้ม” เป็นความรักที่เรียบง่าย อยู่กันฉันท์สหาย เนื่องจากว่าคุณเป็นคนชิลๆสบายๆปรับพฤติกรรมกับของใหม่ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเดทกับคนแบบไหน คุณก็หาวิธีฟิตกับไลฟ์สไตล์คนๆนั้นได้ แฮปปี้แบบ simple มากมายๆ
 
สีเขียวแก่
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีเขียวแก่” เป็นความรักที่สุดแสนจะอบอุ่น เนื่องมาจากคุณเป็นคนใส่ใจ จำวันสำคัญแล้วก็ประเด็นสำคัญของคู่รักได้หมด แถมยังยอมตามให้กับแฟนอยู่เป็นประจำ บางครั้งก็บางครั้งอาจจะใจอ่อนง่ายไปหน่อยนะ
 
สีฟ้า
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีฟ้า” เป็นความรักที่หวั่นไหว เซนสิหนฟ เนื่องมาจากคุณเป็นผู้ที่มักใช้ความสามารถสึกนำพาชีวิต ทำให้บางครั้งบางคราวคิดมาก หาเรื่องเถียงกับคู่แต่งงานอยู่ร่ำไป ถ้าเกิดนำความนึกคิดเยอะแยะไปใช้ในทางที่ถูก จะเวิร์คกับความรักมากมายๆ
 
สีฟ้าน้ำทะเล
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีฟ้าน้ำทะเล” เป็นความรักที่เปรียบเหมือนระลอกคลื่น เพราะคุณเป็นคนอารมณ์ปรวนแปร เอาแน่เอานอนมิได้ ครั้งคราวก็หงอยเหงาสุด อยากแฟนเคียงคู่ อีกประเดี๋ยวก็บางครั้งก็อาจจะรักอิสระ ต้องการท่องเที่ยวผู้เดียวก็มี
 
สีน้ำเงิน
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีน้ำเงิน” เป็นความรักที่สุขุม แม้กระนั้นมิได้หมายความคุณเป็นคนเย็นชานะ ปรารถนากล่าวว่าคุณเป็นคนนิ่งๆมากยิ่งกว่า เนื่องด้วยคุณเป็นคนถือคตินิ่งสงบสยบการเปลี่ยนแปลง คุณก็เลยรักแบบมีเหตุมีผลนั่นเอง
 
สีเงิน
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีเงิน” เป็นความรักที่ออกแนวคนแก่ เพราะคุณเป็นแฟนอิสระ ถูกใจหาเรื่องแปลกใหม่ให้ชีวิตอยู่เป็นประจำ คุณก็เลยเลือกแฟนที่มีเหตุมีผล ไม่โง่เขลา ออกแนวเพื่อนฝูงคู่ขากันมากยิ่งกว่า ไม่ค่อยหวาน แต่ว่าค่อนข้างจะมั่นคง
 
สีเทา
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีเทา” เป็นความรักแท้จริงใจจริงจังยืนหนึ่ง เพราะคุณเป็นคนซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตนเองมากมายๆรักเป็นรัก รังเกียจเป็นชัง คุณแสดงออกแจ้งชัด ความรักของคุณก็เลยเป็นประจำ สม่ำเสมอขั้นสุด
 
สีทองคำ
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีทองคำ” เป็นความรักที่ออกจะมั่นคง ฟ้าดินแยกมากแค่ไหนไม่ขาด เนื่องด้วยคุณเป็นคู่รักแรงเกลียดชังแรง รักแล้วรักเลย แถมยังถูกใจความเกี่ยวพันระยะยาวอีกด้วย โดยเหตุนี้แล้ว เปอร์เซ็นต์นอกใจก็เลยต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากมายๆ
 
สีน้ำตาล
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีน้ำตาล” เป็นความรักที่หัวใจๆคนแก่มั่กๆเหตุเพราะคุณไม่ค่อยหวังผลทดแทนจากความรัก ถ้าหากคุณรัก คุณก็พร้อมจะเป็นผู้บริจาค มิได้แสดงว่าคุณใจง่ายนะ แม้กระนั้นเป็นคุณถูกใจที่กำลังจะได้ดูแลบุคคลอื่นมากยิ่งกว่า
 
สีเลือดหมู
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีเลือดหมู” เป็นความรักที่เผด็จการนิดๆเพราะว่าคุณเป็นผู้บาดเจ็บแล้วจำ ถ้าหากโดนทำให้บอบช้ำเรื่องใด คุณจะเลือกสรรแนวทางอุดช่องโหว่นั้นกับรักใหม่ ไม่ให้ตนเองเจ็บซ้ำ แนวทางความรักก็เลยขึ้นกับตัวคุณมากมายไปหน่อย
 
สีม่วง
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีม่วง” เป็นความรักที่มีหลายสีสัน หลายอารมณ์ ไม่มีเบื่อ เนื่องจากว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ มีมุมมองที่นานาประการ เกลียดอะไรที่มันซ้ำจากจำเจ คนใดกันแน่ได้เดทกับคุณก็ราวกับได้เดทหลายท่านพร้อมอย่างยิ่งจริงๆ
 
สีดำ
ความรักสำหรับสำหรับคนที่มีสีแทนความรักเป็น “สีดำ” เป็นความรักที่แปลกใหม่ มีอะไรให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอด เนื่องด้วยคุณเป็นคนถูกใจเรื่องตื่นเต้น ความท้า รวมทั้งการเสี่ยงอันตรายต่างๆคุณก็เลยเกลียดทำสิ่งเดิมบ่อยๆก็เลยมักจะทำให้คนใกล้ตัวประหลาดหัวใจเรื่อย

ทำนายดวงชะตา, ดูชะตาความรัก, ทำนายดวงชะตาเนื้อคู่, ทายนิสัยตามวันเกิด, ทายเนื้อคู่